Kuznecovienė V. (2000) „Prievarta religinėse sektose: vizijos ir realybė“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 0(3-4), p. 5-11. doi: 10.15388/SocMintVei.2000.3-4.7221.