Zdanevičius A. (2000) „Deviacija ir socialinė kontrolė. Deviacijų sociologijos istorija ir teorijos“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 0(3-4), p. 91-104. doi: 10.15388/SocMintVei.2000.3-4.7228.