Valantiejus A. (2001) „Dvi istorinio aiškinimo alternatyvos: Miroslavo Hrocho ir Czesławo Miłoszo tezės“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 7(1-2), p. 20-45. doi: 10.15388/SocMintVei.2001.1-2.7232.