Pivoras S. (2001) „Parapijinė pilietinė visuomenė (Šiaurės Švedijos atvejo analizė)“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 7(1-2), p. 110-117. doi: 10.15388/SocMintVei.2001.1-2.7238.