Valantiejus A. (2011) „Haroldas Garfinkelis ir socialinio veiksmo postfenomenologija (I)“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 28(1), p. 27-100. doi: 10.15388/SocMintVei.2011.1.7365.