Bielskis A. (2015) „Kooperacija ir išsilaisvinimo politika: Aristotelis ir Marxas“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 34(1), p. 35-61. doi: 10.15388/SocMintVei.2014.1.7459.