Valantiejus A. (2015) „Fenomenologiškai grindžiamos socialinės teorijos sampratos klausimu. I. Sociologija, fenomenologiškai grindžiama metodologija ir kriterijų radikalizavimas“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 34(1), p. 62-145. doi: 10.15388/SocMintVei.2014.1.7460.