Mazgelytė R. (2015) „Galios samprata elito ir pliuralizmo teorijose“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 34(1), p. 168-185. doi: 10.15388/SocMintVei.2014.1.7462.