Leonavičius V. (2015) „Lietuvos psichosocialines paslaugas teikiančių nvo socialinio ir ekonominio matmens darna“, Sociologija. Mintis ir veiksmas, 34(1), p. 186-204. doi: 10.15388/SocMintVei.2014.1.7463.