[1]
Valantiejus V., „Postkomunizmo transformacija: tarp liberalaus pliuralizmo ir demokratinės bendruomenės“, STA, t. 33, nr. 2, p. 286-303, saus. 2013.