[1]
Valantiejus A., „Šiądienos kritinės teorijos klausimu“, SMV, t. 33, nr. 2, p. 205-038, saus. 2013.