[1]
Gedutis A., „Politikos ir mokslo santykio sampratos raida: nuo Weberio iki Habermaso“, STA, t. 8, nr. 3-4, p. 22-43, liep. 2001.