[1]
Acus A., „Marginalinės grupės tapsmas (sociologiniai prostitucijos tyrinėjimai)“, STA, t. 8, nr. 3-4, p. 56-67, liep. 2001.