[1]
Ivanovas B., „Tautinių mažumų problemos Stasio Šalkauskio tautiškumo sampratoje“, STA, t. 8, nr. 3-4, p. 78-85, liep. 2001.