[1]
Šatkauskienė N., „Komunikacinė dramos sklaida ir jos socialumas“, SMV, t. 9, p. 88-96, liep. 2002.