[1]
Laurėnas V., „Pilietinės visuomenės dilemos Lietuvoje“, STA, t. 11, p. 5-22, liep. 2003.