[1]
Valantiejus A., „Nuosaiki proto kritika Jürgeno Habermaso socialinėje teorijoje“, SMV, t. 11, p. 133-147, liep. 2003.