[1]
Kublickienė L., „Vyriškų vaidmenų ypatumai dabarties Lietuvoje“, STA, t. 12, p. 77-86, gruodž. 2003.