[1]
Valantiejus A., „Pozityvizmo svyruoklė“, STA, t. 13, p. 5-21, birž. 2004.