[1]
Matonytė I., „Socialinis kapitalas: nuo mokslinių tyrimo perspektyvų prie empirinių pastebėjimų. Gero valdymo klausimas“, STA, t. 13, p. 22-37, birž. 2004.