[1]
Reingardienė J., „Moterų karjeros ir šeimos dilemos“, STA, t. 13, p. 59-72, birž. 2004.