[1]
Valantiejus A., „Thomas Kuhno istorinė-sociologinė mokslo raidos koncepcija “, SMV, t. 13, p. 126-135, birž. 2004.