[1]
Valantiejus A., „Diskursyviojo post- ir meninės tiesos pradų sąlytis, arba hermeneutinės dekonstrukcijos link“, STA, t. 13, p. 136-145, birž. 2004.