[1]
Kublickienė L., „Lietuvos gyventojų kultūriniai poreikiai: kultūros įstaigų vertinimas ir lankymas“, SMV, t. 14, p. 64-71, gruodž. 2004.