[1]
Žvinklienė A., „Gender mainstreaming ar lyčių dėmens integravimo strategija? ,Importuotų‘ sąvokų taikymo Lietuvos socialinių ir humanitarinių mokslų kalboje problemos“, STA, t. 14, p. 120-128, gruodž. 2004.