[1]
Valantiejus A., „Radikalios mikrosociologijos gairės“, STA, t. 15, p. 5-22, birž. 2005.