[1]
Žvinklienė A., „Machismo: varžymasis dėl garbės (Siciliškosios patirties studijos)“, STA, t. 15, p. 56-69, birž. 2005.