[1]
Valantiejus A., „Kam sociologams hermeneutika?“, SMV, t. 15, p. 135-141, birž. 2005.