[1]
Valantiejus A., „Sociologijos metodas. Istorinio proceso analizė“, STA, t. 17, p. 42-60, birž. 2006.