[1]
Rinkevičius L., „Viešosios politikos kultūros formavimasis Lietuvoje: aplinkosaugos politikos ir visuomenės dalyvavimo sociologinė eksploracija“, STA, t. 17, p. 113-127, birž. 2006.