[1]
Gedutis A., „Naudojimo instrukcija: kaip dekonstruoti liberalų humanizmą, bet nepakliūti į genealogijos pinkles“, STA, t. 17, p. 158-164, birž. 2006.