[1]
Norkus Z., „Andropovo klausimu. Komunizmas kaip lyginamosios istorinėssociologinės analizės problema (I)“, STA, t. 19, p. 5-32, birž. 2007.