[1]
Valantiejus A., „Analitinės Ralfo Dahrendorfo kategorijos“, STA, t. 19, p. 33-50, birž. 2007.