[1]
Valantiejus A., „Nušvitimų beieškant: Walteris Benjaminas ir literatūros sociologija“, SMV, t. 22, p. 139-162, gruodž. 2008.