[1]
Balčytienė A., Juraitė K., ir Reingardė J., „Pratarmė“, STA, t. 23, p. 8-9, bal. 2015.