[1]
Šutinienė I., „Tautos istorijos simboliai Lietuvos gyventojų tautinėje vaizduotėje: herojų įvaizdžiai ir jų kaita“, SMV, t. 24, p. 40-62, liep. 2009.