[1]
Šarkutė L., „Sprendimų priėmimo samprata ir tyrimų tradicijos“, SMV, t. 25, p. 105-119, gruodž. 2009.