[1]
Murphy J. W. ir Schlaerth C. A. I., „Ryšys tarp radikalios refleksijos, žmogaus laisvės ir etikos“, STA, t. 26, p. 7-19, lapkr. 2010.