[1]
Valantiejus A., „Haroldas Garfinkelis ir socialinio veiksmo postfenomenologija (II)“, SMV, t. 29, nr. 2, p. 55-127, gruodž. 2011.