[1]
Tereškinas A., „Šalpos valgyklos ir muilo operos: ikoninis tautiškumas,žiniasklaida, pop kultura nūdienėje Lietuvoje“, SMV, t. 5, nr. 3, p. 16-32, bal. 1999.