[1]
Gaižutytė Žilvinė, „Igno Šlapelio meno sociologijos bruožai“, SMV, t. 5, nr. 3, p. 96-104, bal. 1999.