[1]
Kuznecovienė V., „Prievarta religinėse sektose: vizijos ir realybė“, STA, nr. 3-4, p. 5-11, gruodž. 2000.