[1]
Zdanevičius A., „Deviacija ir socialinė kontrolė. Deviacijų sociologijos istorija ir teorijos“, STA, nr. 3-4, p. 91-104, gruodž. 2000.