[1]
Žulkus V., „Tikėjimų kaita pagoniškuose baltuose. Kuršiai“, STA, t. 7, nr. 1-2, p. 9-19, liep. 2001.