[1]
Valantiejus A., „Dvi istorinio aiškinimo alternatyvos: Miroslavo Hrocho ir Czesławo Miłoszo tezės“, STA, t. 7, nr. 1-2, p. 20-45, liep. 2001.