[1]
Pivoras S., „Parapijinė pilietinė visuomenė (Šiaurės Švedijos atvejo analizė)“, STA, t. 7, nr. 1-2, p. 110-117, liep. 2001.