[1]
Valantiejus A., „Haroldas Garfinkelis ir socialinio veiksmo postfenomenologija (I)“, SMV, t. 28, nr. 1, p. 27-100, liep. 2011.