[1]
Valantiejus A., „Fenomenologiškai grindžiamos socialinės teorijos sampratos klausimu. I. Sociologija, fenomenologiškai grindžiama metodologija ir kriterijų radikalizavimas“, STA, t. 34, nr. 1, p. 62-145, saus. 2015.