[1]
Mazgelytė R., „Galios samprata elito ir pliuralizmo teorijose“, STA, t. 34, nr. 1, p. 168-185, saus. 2015.