[1]
Leonavičius V., „Lietuvos psichosocialines paslaugas teikiančių nvo socialinio ir ekonominio matmens darna“, STA, t. 34, nr. 1, p. 186-204, saus. 2015.